10 vuoden seurantatutkimus, jossa seurataan ammattiautoilijoiden terveydentilaa ja työkykyä. Tutkimukseen rekrytoidaan osa Unikuorma1- tutkimukseen osallistuneista tutkittavista.

Tutkimus on päättynyt kesäkuussa 2016 ja sen tulokset julkaistiin syyskuussa 2016.