Uni-valverytmin häiriöt

Erilaiset uni- ja valverytmin muutokset, jotka häiritsevät toimintakykyä.

Uni-valverytmin kronobiologisia häiriöitä ovat viivästynyt unijakso, aikaistunut unijakso, ylipitkään vuorokausirytmiin liittyvä unettomuus, kaamosunettomuus, vuorotyöhön ja epäsäännöllisiin työaikoihin liittyvä unettomuus, epäsäännöllisiin elämäntapoihin liittyvä uni-valverytmin häiriö.

Aikaistunut unijakso on uni-valverytmin häiriö, jossa biologisen kellon rytmi on aikaistunut sosiaaliseen kelloon verrattuna. Toisin sanoen henkilö menee nukkumaan normaalia aikaisemmin ja herää varhain. Aikaistunut uni-valverytmi saattaa myös liittyä masennukseen. Silloin kun aikaistuneesta uni-valverytmistä on haittaa, rytmiä voidaan siirtää kirkasvalohoidolla ja elämäntapoja muokkaamalla.

Viivästynyt unijakso on melko yleinen häiriö, varsinkin nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Ilta-aikaisen aktiviteetin vuoksi nukahtaminen siirtyy pitkälle yli puolenyön ja univaje kroonistuu liian lyhyiden yöunien vuoksi. Viivästynyt unijakso voidaan varmistaa uni-valvepäiväkirjalla, aktigrafilla, melatoniini-määrityksellä tai kehon lämpötilan rekisteröinnillä. Viivästynyttä unijaksoa hoidetaan elämäntapojen muokkaamisella unihoitajan tukemana, kirkasvalohoidolla ja tarvittaessa melatoniinilla.

Kirkasvalohoitoa käytetään myös kaamosmasennuksen ehkäisemiseen ja hoitoon. Vuorotyöläisillä rytmittäminen on usein vielä haastavampaa.