LIIKEAKTIVITEETTIREKISTERÖINTI ELI AKTIGRAFIA

Aktigrafia on liikeaktiviteettiin perustuva mittaus, jolla tutkitaan mm. vuorokausirytmiä, unen tehokkuutta sekä unenaikaista liikehdintää. Tutkimus kuuluu unihäiriöiden perusdiagnostiikkaan, lisäksi sitä voidaan käyttää hoidon seurannassa.

Aktigrafi on rannekellon kokoinen laite ja sitä pidetään ei-dominantin käden ranteessa ympäri vuorokauden (ei suihkun, saunan tai uimisen aikana) vähintään 3 vrk, mutta yleensä viikon ajan (erikoistapauksissa 2-3 viikkoa). Tutkimuksen aikana pidetään uni-valvepäiväkirjaa.

Aktigrafitutkimus voidaan tilata puhelimitse (puh. 010 2311 485) Helsingin Uniklinikalta, jolloin lähetämme laitteen ohjeineen postitse potilaalle.

ApneaLinkAir-tutkimus

Tutkimusta käytetään unenaikaisten hengityshäiriöiden (uniapnea, kuorsaus) diagnostiikassa ja seurannassa. Tutkimus tehdään potilaan kotona, laite ohjeineen haetaan uniklinikalta.

Tutkimuslaite rekisteröi seuraavat muuttujat:

 • hengitysliikkeet
 • ilmavirran
 • syke
 • veren happikylläisyys (happisaturaatio)
 • kuorsaus
 • nukkumisasento

YÖPOLYGRAFIA (POL)

Suppeaa yöpolygrafiaa (POL) käytetään unenaikaisten hengityshäiriöiden (uniapnea, kuorsaus) ja periodisen raajaliikehäiriön diagnostiikassa. Tutkimus voidaan tehdä unilaboratoriossa tai kotirekisteröintinä.

Suppeassa yöpolygrafiassa tutkimuslaite rekisteröi seuraavat muuttujat:

 • hengitysliikkeet ja –ilmavirta
 • kuorsaus
 • veren happikylläisyys (happisaturaatio)
 • EKG (sydänsähkökäyrä)
 • raajojen liikkeet
 • nukkumisasento
 • tarvittaessa verenpaine

LAAJA UNIPOLYGRAFIA (PSG)

Unipolygrafialla (PSG) diagnosoidaan neurologisia unihäiriöitä. Se antaa tietoa unen rakenteesta ja laatusta seuraavien muuttujien avulla:

 • hengitysliikkeet ja –ilmavirta
 • kuorsaus
 • veren happikylläisyys (happisaturaatio)
 • EKG (sydänsähkökäyrä)
 • raajojen liikkeet
 • nukkumisasento
 • aivosähkökäyrä (EEG)
 • silmänliikkeet (EOG)
 • leuanaluslihasten lihasjänteys (EMG)
 • verenpaine
 • tarvittaessa hiilidioksidi-mittaus

Unipolygrafiatutkimus voidaan tehdä kotirekisteröintinä tai unilaboratoriossa. Unilaboratoriossa unipolygrafiaan voidaan liittää videointi, jos epäillään yöllistä epilepsiaa tai parasomniaa. Yöllisen epilepsian diagnosoinnissa unipolygrafia tehdään erityiskytkennöin, jolloin aivojen toimintaa mittaavia muuttujia lisätään.

MSLT (nukahtamisviivetutkimus)

MSLT-tutkimuksella tutkitaan vireystilaa. Narkolepsian ja liikaunisuuden perusdiagnostiikkaan kuuluu nukahtamisviivetutkimus (MSLT), joka tehdään kansainvälisten standardien mukaan laajan unipolygrafian jälkeisenä päivänä. Tutkimukseen kuuluu 4-5 rekisteröintijaksoa kahden tunnin välein. Rekisteröinneillä tutkitaan nukahtamisviivettä aivosähkökäyrän avulla. Tutkittavaa seurataan standardin mukaan toisesta huoneesta infrapunakameran avulla. Tutkimus kestää koko päivän (klo 8-17).

MWT (hereilläpysymistutkimus) JA OSLER-tutkimus

Hereilläpysymistutkimus tehdään päiväaikaisen väsymyksen ja työkyvyn arvioimiseksi. MWT- ja OSLER-tutkimuksessa on neljä 40 minuutin rekisteröintijaksoa, jolloin tutkittavan tulee yrittää pysyä hereillä. Tutkimus kestää koko päivän (klo 8-17). MWT-tutkimusta käytetään ajokyvynarvioinnissa esim. ammattikuljettajilla tai narkolepsiaa sairastavilla.

linkki ohjeisiin

VERENPAINEEN PITKÄAIKAISREKISTERÖINTI (24 TUNTIA)

Somnowatch- ja Somnotouch- laitteilla rekisteröidään verenpainetta, EKG:tä ja happikylläisyyttä (happisaturaatio) vuorokauden ajan. Laite mittaa PTT-aikaa (pulse-transit-time). Analysoitaessa rekisteröintiä nämä PTT-arvot muutetaan verenpainearvoiksi. Menetelmän avulla saadaan kymmeniä tuhansia verenpainearvoja syke-sykkeeltä ilman puristavaa mansettia. Tutkimusmenetelmä on erittäin hyödyllinen erityisesti unenaikaisen verenpaineen diagnostiikkaan ja seurantaan. Menetelmä toimii stressianalyysina ja kertoo yön aikaisesta palautumisesta. Tutkimus tehdään kotirekisteröintinä.